DUODOM

O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

SKORZYSTAJ Z NAMI Z WARIANTU 3:

DLA KOGO?

Dla wnioskodawców, którzy dokonali wymiany źródła ciepła wcześniej i źródło zamontowane w ich budynku/lokalu mieszkalnym spełnia wymagania programu.

Ile?

• Podstawowy poziom dofinansowania: 10 000 zł.

• Podwyższony poziom dofinansowania: 15 000 zł

Na co?

• ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych,
drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż)

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE!